Energielabels conform de NTA 8800 

De Nederlandse regelgeving kent drie momenten waarop een berekening conform de NTA 8800 uitgevoerd dient te worden:

1. Als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag;

2. Bij de oplevering van nieuwbouw;

3. Als onderdeel van een transactiemoment zoals verkoop of verhuur. 

RO-OD projecten is in het bezit van alle op de markt beschikbare certificaten t.b.v. de NTA 8800 en is hierdoor vakbekwaam om BENG-berekeningen. berekeningen bij oplevering én bestaande bouw op te zetten voor zowel woning- als utiliteitsbouw. 

Achtergrond NTA 8800

Begin 2021 is er veel veranderd in de bouw. Zo heeft op 1 januari 2021 de NTA 8800 haar intrede gedaan. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk de NEN 7120, het Nader Voorschrift en de ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door nieuwe Energieprestatie-indicatoren.

 

Met de NTA 8800 is er 1 rekenmethodiek voor de nieuw te bouwen gebouwen (omgevingsvergunning), nieuwbouw (oplevering) en bestaande bouw (energielabel). Deze methodiek wordt zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen gebruikt. Uit een NTA 8800 berekening volgen de energieprestatie indicatoren EP1, EP2 en EP3. Voor de nieuw te bouwen gebouwen en nieuwbouw zijn er maximale waarden gesteld aan de energieprestatie indicatoren. Deze maximale waarden zijn de BENG-eisen. 

De BENG-eisen worden berekend conform de NTA 8800 detailmethodiek. Dit is een uitgebreide methodiek waarvoor zeer gedetailleerde informatie vereist is. Voor de bestaande bouw is deze informatie veelal niet voor handen. Om deze reden is ook de NTA 8800 basismethodiek in het leven geroepen. De basismethodiek rekent met diverse behoudens en is daarmee goed inzetbaar voor de bestaande markt. 


Onderstaand schema geeft een overzicht van de vereiste acties per bouwfase: 

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng