Als onderdeel van de omgevingsvergunning dient er middels een BENG-berekening conform de NTA 8800 te worden aangetoond dat de woning voldoet aan zowel de BENG-eisen als de eis TOjuli. In deze fase van het project is de woning nog niet gerealiseerd en zal er middels deskresearch aangetoond dienen te worden dat de woning hieraan voldoet. Uitgangspunt is dat minimaal de eisen conform bouwbesluit worden toegepast. Het bouwbesluit hanteert minimale waarden voor bijvoorbeeld; Rc-waarden van de thermische verliesoppervlakken (zoals gevels, vloeren, daken, beglazing), maar ook worden er eisen gesteld aan zaken als de luchtdichtheid, minimale ventilatiecapaciteit, geluidsisolatie en de MPG.

 

De werkzaamheden voor het opstellen van de BENG-berekening als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunningsaanvraag zijn als volgt onder te verdelen:

  • Energieprestatieberekening (BENG 1, BENG 2 en BENG 3)
  • Voorlopig energielabel
  • TOjuli

 

RO-OD projecten is in bezit van de juiste vakbekwaamheid en kan middels haar koepelorganisatie de verplichte werkzaamheden registreren in de landelijke energielabeldatabase.

 

Snel een passende offerte ontvangen? Vul dan onderstaande contactgegevens in: 

Goed om te weten:

Door de intrede van de NTA 8800 (en de bijbehorende BENG-eisen) dient bij oplevering van de woning een inspectie plaats te vinden. Op basis van deze inspectie wordt een nieuwe berekening gemaakt en wordt het definitieve energielabel geregistreerd en wordt het gebouw wederom getoetst aan de BENG-eisen en de TOjuli. Zie hiervoor fase “oplevering” in het schema: Vereisten bij aanvang en oplevering van een woning en een woongebouw. Voor deze nieuwe berekening worden o.a. de Rc-waarden handmatig nagerekend en worden de daadwerkelijk geplaatste installaties opgenomen en beoordeeld. Het is raadzaam om gedurende de bouw een fotodossier op te bouwen waarmee met name de kwaliteit van de aansluitingen van de isolatiematerialen zichtbaar is. Wanneer de dienstdoende adviseur geen beschikking- of inzicht heeft over de kwaliteit van de aansluiting van de isolatiematerialen worden er correctiefactoren toegepast. Door deze correctiefactoren kan het voorkomen dat de minimale Rc-waarden volgend uit het bouwbesluit niet meer worden behaald, met als gevolg dat de BENG-eisen niet worden gehaald. Idem voor de toepassing van andere klimaatinstallaties. Het niet behalen van de BENG-eisen bij oplevering kan nadelige gevolgen hebben voor de verdere oplevering.