Door de intrede van de NTA 8800 (en de bijbehorende BENG-eisen) dient bij oplevering van de woning een inspectie plaats te vinden. Op basis van deze inspectie wordt een nieuwe berekening gemaakt en wordt het definitieve energielabel geregistreerd en wordt het gebouw wederom getoetst aan de BENG-eisen en de TOjuli. Vereisten bij aanvang en oplevering van een woning en een woongebouw. Voor deze nieuwe berekening worden o.a. de Rc-waarden handmatig nagerekend en worden de daadwerkelijk geplaatste installaties opgenomen en beoordeeld. Het is raadzaam om gedurende de bouw een fotodossier op te bouwen waarmee met name de kwaliteit van de aansluitingen van de isolatiematerialen zichtbaar is. Wanneer de dienstdoende adviseur geen beschikking- of inzicht heeft over de kwaliteit van de aansluiting van de isolatiematerialen worden er correctiefactoren toegepast. Door deze correctiefactoren kan het voorkomen dat de minimale Rc-waarden volgend uit het bouwbesluit niet meer worden behaald, met als gevolg dat de BENG-eisen niet worden gehaald. Idem voor de toepassing van andere klimaatinstallaties. Het niet behalen van de BENG-eisen bij oplevering kan nadelige gevolgen hebben voor de verdere oplevering.

 

Snel een passende offerte ontvangen? Vul dan onderstaande contactgegevens in: